Neum, jedini primorski grad koji pripada Bosni i Hercegovini.Ako se pitate zašto je to tako vratićemo se malo u istoriju.

Do 1399.godine oblast je pripadala bosanskoj vlasteli. Te godine Dubrovačka republika kupuje Neum i upravlja njome 300 godina. 1699. godine, posle Karlovačkog mira, Dubrovnik ustupa kontrolu regiona Klek-Neum Osmanskom carstvu.To je omogućilo turskoj vojsci pristup moru, ali što je za Dubrovnik bilo važnije, dobio je zaštitu od Mletačke republike.Posle 1878. oblast okupira Austrougarska, da bi od 1918. pripala Bosni i Hercegovini.

Danas je Neum centar morskog turizma BIH. Od Dubrovnika je udaljen 70 km, od Mostara 70km.Nalazi se preko puta poluostrva Pelješac. Zahvaljujući blagoj mediteranskoj klimi, sa oko 260 sunčanih dana godišnje Neum svake godine privlači sve veći broj turista.